o firmie

Jesteśmy firmą świadczącą kompleksowe usługi z zakresu prowadzenia księgowości oraz kadr i płac dla podmiotów gospodarczych.

Nasze bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w ciągu kilkunastu lat współpracy z firmami o różnym profilu działalności (handlowym, usługowym, produkcyjnym), poparte jest wyższym wykształceniem w dziedzinie rachunkowości, ekonomii oraz zarządzania.

Posiadamy licencję Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC, które chroni nas i daje większe poczucie bezpieczeństwa naszym klientom.

Klientami Firmy są zarówno małe, jednoosobowe firmy, jak również większe i bardziej rozbudowane strukturalnie podmioty gospodarcze.

Każdy klient, niezależnie od rodzaju czy wielkości prowadzonej działalności jest dla nas tak samo ważny.

Prowadząc działalność, nie zawsze jest czas na dostarczanie dokumentów księgowych do biura.

Naszą niewątpliwą zaletą jest to, że nie trzeba specjalnie przyjeżdżać do naszego biura.
Dokumenty można zostawić w postaci elektronicznej na naszym serwerze lub odbierzemy je w dogodnym miejscu i terminie.

oferta

Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont i wyprowadzenie ewentualnych zaległości księgowych,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych i wyciągów bankowych,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych [CIT-2] i podatku od towarów i usług [VAT-7],
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz dokumentów ubezpieczeniowych [ZUS] dotyczących pracowników,
 • wypełnianie okresowych sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski,
 • sporządzanie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat,
 • przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [CIT-8],
Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych dotyczących pracowników,
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom,
 • przygotowanie deklaracji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych [PIT-5], deklaracji ubezpieczeniowych [ZUS] oraz deklaracji podatku od towarów i usług [VAT-7],
Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany

 • ewidencja [VAT] podatku od towarów i usług,
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
kadry i płace

Kadry i płace

 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także rachunków do umów zleceń, o dzieło,
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [PIT-4] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek,
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego rocznych kart zatrudnienia i wynagrodzeń wszystkich pracowników a także informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [PIT-11].

wycena

Nasze ceny ustalane są indywidualnie

Brana jest pod uwagę ilość dokumentów, liczba zatrudnionych pracowników, forma obsługi firmy, specyfika pracy z danym klientem.

Poznaj swoją cenę!

Poniższy formularz zawiera podstawowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Jego wypełnienie zajmuje niewiele czasu a pozwoli nam na ustalenie oferty indywidualnie dopasowanej do profilu Państwa firmy.

Formularz ofertowy


tak
nie

tak
nie

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji zapytania (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)."

Powyższa informacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego

© 2020 Rastax. Designed by eProgram.pl